Jalajakshi T

Sidor för möte kvinnor tjänster basking

Stödgrupper finns av många olika slag och arrangeras privat, kommunalt, av kyrka och volontära organisationer. Grupperna ansluter du dig till för stöd vid livskris, personliga svårigheter, hjälp till förändring osv. Se även vår sida med hjälplinjer. Anonyma Alkoholister   AA är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. Den är självförsörjande, mångkulturell, opolitisk, icke-professionell och finns tillgänglig nästan överallt.

Antagning forskarutbildning

Forskarutbildningen är en viktig del av institutionens verksamhet och forskning bedrivs inom en flertal områden. Information om doktorandutbildning finns på Medfarms  hemsida. Du kan dessutom få information och för KBH anpassade dokument i länkarna till vänster. Fröjd till med dina doktorandstudier! Antagning forskarutbildning. Blanketter och viktig information. Kurser samt kurspoäng. Inför disputation.

Grupper med 12-stegsprogram

Icke, jag vill läsa mer. Vår syn. Vår verksamhet. Epiroc i korthet. Styrkor och mål. Vår historia. Kontakta oss.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here