Kvinnors utsatthet

Hot Norska enda kvinnor platser iums

Ny spridning av corona 8 september Norge har under de senaste två veckorna haft över 1 nya fall av corona, vilket innebär över 20 smittade per   norrmän. Den ökande smittspridningen har drivits av lokala utbrott, bland annat i Fredrikstad, Sarpsborg och i Bergen. Norge har därmed nått den kategori av länder som enligt dess egna riktlinjer för vilka länder man fritt kan resa till ska definieras som rött. Augusti Norge inför karantänsregler för fler länder 19 augusti Resenärer som kommer till Norge från ett tjugotal EU-länder, däribland Frankrike, Spanien, Polen och Schweiz, behöver vara i karantän i tio dagar för att inte öka smittspridningen av corona. De senaste länderna som förs upp på listan är Storbritannien, Österrike, Grekland och Irland. Men karantänsregler gäller även för den danska huvudstaden Köpenhamn samt för större delen av Sverige. Juni Norge öppnar gränsen för grannländer 15 juni Regeringen meddelar att Norge ska öppna gränsen för besökare från Danmark, Finland och Island så att de inte längre behöver sitta i karantän. Fortfarande kommer dock restriktionerna inte att hävas för svenskar eftersom smittspridningen av corona är för hög i Sverige. Strikta karantänsregler har rått vid den norska gränsen för medborgare från andra länder sedan mitten av mars i syfte att stoppa spridning av coronaviruset.

Rikskvinnocentrum

Överblick över händelseutvecklingen 9 april —7 juni Tysklands invasion av Norge natten mot den 9 april , utan föregående krigsförklaring, kom som en överraskning förut den norska regeringen. Tyskarna framförde dito natt ett ultimatum som innebar att Norge skulle avstå från militärt mothugg och underordna sig tysk militär administrering. Regeringen avvisade detta och beslöt medan att all- män mobilisering skulle förekomma. Denna order kungjordes aldrig i radioapparat och genom missför- stånd skedde bara partiell mobilisering. Stortinget hade varit samlat sedan den 6 april för att bl. Den 8 april inledde Storbritannien minläggning på norskt territorialvatten. Sam- ma kväll inleddes det tyska anfallet.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Påhälsning även 2,6 miljonerklubben Kvinnors utsatthet Kvinns utsätts varje dag, varje timme samt varje minut för våld och kränkning. Sällan anmäler kvinnan övergreppet. Unga tjejer utsätts också dagligen för kränkningar samt sexualiserat våld, med dålig självbild samt låg självkänsla som resultat. Moderator varenda professor Gunilla Myrberg, medicinjournalist. Kvinnovåld - en alltför vanlig tyst problematik Docent Gun Heimer, chef för Rikskvinnocentrum inom Uppsala, berättade om mäns våld kontra kvinnor i dagens samhälle. Mäns våld mot kvinnor är, enligt Gun Heimer, ett mycket stort problem i Sverige - kvinnor dör och barn blir utsatta. Sverige har idag bra grundnorm när det gäller mäns våld kontra kvinnor. I brottsbalkens 4 kapitel 4e § återfinns lagen om grov kvinnofridskränkning som syftar till att komma till det systematiska våldet, det vill anföra upprepad misshandel.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here