Begreppsordlista

Befruktning för enskilda transsexuell er strandflickor

Jag noterar att Föreningen Benjamin, en patientförening som stöder personer som är på väg att få, har, eller har haft diagnosen transsexualism stödjer Tuve Skånbergs och Annelie Enochsons motion som jag tidigare skrev om. Föreningen uppmanar i ett öppet brev riksdagsledamöterna att avslå regeringens proposition. I brevet som finns publicerat på föreningens hemsida heter det bl. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling. Föreningen Benjamin anser dock att regeringen inte haft vår patientgrupps behov i åtanke när man skrivit lagförslaget. Föreningens ställningstagande kan först te sig förvånande, men vid närmare eftertanke icke. Gruppen transsexuella är ju ingen enhetlig grupp med entydigt gemensamma intressen och gemensamma åsikter precis som inte gruppen cis-sexuella, homosexuella, heterosexuella etc är det. De allra flesta, och det är dem som Föreningen Benjamin representerar är strikt transsexuella och vill leva helt i det nya könet och önskar därför att könskörtlarna opereras bort i samband med könsbytet.

Hermafrodit

Asexuell kan användas av och för såsom identifierar sig med begreppet på annorlunda sätt. Vanligast är att asexuell används för att beskriva en person såsom aldrig eller under en period ej känner sexuell attraktion, inte har en sexlust eller inte önskar inkludera andra fysiskt i sin sexuella praktik. Begreppet används olika av olika personer. Alltemellanåt ingår tillfogande av frivillig smärta såsom en del av det sexuella mötet. För vissa är det en erotisk läggning även om det inte inom lagens mening räknas som en dylik. En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön kan kalla sig bisexuell. En person som identifierar sig tillsammans det vid födseln tilldelade könet. Ett person som använder sig av sociala attribut och symboler för att förlänga på gränserna mellan manligt och manlig. Ofta i syfte att underhålla alternativt för att på ett lekfullt fason uttrycka en del av sin identitet.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here