Frågor och svar om covid-19 : coronavirus

Man en jag letar dricka

Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Det finns behandling som kan hjälpa dig att må bättre och förhindra att du blir sjuk igen. Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom typ 1 är den mest kända varianten av sjukdomen, och kallades tidigare för manodepressiv sjukdom.

Att leva med någon som har en psykossjukdom

Det kan vara jobbigt och svårt, samt kan ibland innebära ett stort förpliktelse. För att orka i längden är det viktigt att du tar labb om dig själv och får handledning och avlastning. Den här artikeln är för dig som är närstående mot någon som lever med en psykossjukdom. Är du under 18 år kan du också läsa om när ett vuxen i familjen inte mår duktig. Psykossjukdom är ett samlingsnamn för flertal olika sjukdomar, varav den vanligaste är schizofreni. Här kan du läsa mer om olika psykoser. Att leva tillsammans någon som har en psykossjukdom Att leva med någon som har ett psykossjukdom Den som håller på att utveckla en psykos har ofta ångestfyllda tankar på livet, och kan beröra sig väldigt nedstämd. Hen kan hava vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar.

Hur gör jag för att få ersättning?

Lymfom delas in i olika stadier avhängig på utbredning: Stadium 1 Stadium Inom innebär att sjukdomen är begränsad mot ett område i kroppen. Stadium 2 Stadium II innebär att sjukdomen finns på två eller flera ställen, skada bara i ena halvan av kroppen antingen ovanför eller nedanför diafragma. Försåvitt något organ utanför lymfsystemet, exempelvis huden eller en spottkörtel, är engagerat lägger man till bokstaven E extranodalt postumt stadiet. Stadium 3 Stadium III innebära sjukdom i lymfknutor i båda delarna av kroppen både ovan och nedan diafragma. Stadium 4 Stadium IV innebära spridd sjukdom, till exempel till benmärg, lever eller till andra icke lymfatiska organ. Bokstäver i stadiebeteckningen Inför alternativ av behandling är det också angeläget att veta om sjukdomen har gett upphov till symtom, såsom nattsvettningar, feber och viktnedgång. Finns något av dessa symtom lägger man till bokstaven B i stadiebeteckningen. Om inget av symtomen finns anges det med A.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here